Xem 1 sản phẩm

Hãng SX: Precision Xuất xứ: Usa Hệ thống thở nCAP dùng cho nhi sơ sinh áp lực dương liên tục với lưu lượng thấp