Xem 1 sản phẩm

Hãng sản xuất: IBL/Pháp 100% sinh học,thành phần tự nhiên Cho phép tiếp xúc với đồ ăn,uống Hoàn toàn tự động khi sử dụng Không gian diệt khuẩn: 300m2 công nghệ khuếch tán tần số Radio(RFID) Diệt khuẩn theo tiêu chuẩn NFT 72-281 Thiết lập nhớ cấu hình cho 10 phòng. Mặc định thời gian chờ 30s để rời phòng Thẻ từ quản lý dung tích làm việc còn lại Có thể khử khuẩn trong môi trường có nhiệt độ cao Tương thích với hoá chất phổ thông.