Xem 4 sản phẩm

Kẹp cầm máu lưỡng cực Bipolar Forceps Hãng SX: Bissinger - Đức Titanium nguyên khối

Kẹp cầm máu lưỡng cực Bipolar Forceps Hãng SX: Bissinger - Đức Silver nguyên khối

Model: Valleylab Force Fx Hãng: Covidien/Medtronic/Usa