Hệ thống thở nCPAP cho nhi sơ sinh – Precision Mỹ

    Hãng SX: Precision
    Xuất xứ: Usa
    Hệ thống thở nCAP dùng cho nhi sơ sinh áp lực dương liên tục với lưu lượng thấp