Hệ thống thở nCPAP cho nhi sơ sinh – Precision Mỹ

Hãng SX: Precision
Xuất xứ: Usa
Hệ thống thở nCAP dùng cho nhi sơ sinh áp lực dương liên tục với lưu lượng thấp