Máy hàn mạch máu Liga Sure – Cắt đốt điện cao tần

Model: Valleylab FT10
Hãng: Covidien/Medtronic/Usa