Máy phun khử khuẩn – tất cả dung dịch khử khuẩn

Model: Biospray
Hãng SX: Macro teknik
Nước Sx: Turkey
Sử dụng được tất cả các loại dung dịch