Máy Phun Sương Khử Khuẩn Không Khí – Bề Mặt

Hãng sản xuất: IBL/Pháp
100% sinh học,thành phần tự nhiên
Cho phép tiếp xúc với đồ ăn,uống
Hoàn toàn tự động khi sử dụng
Không gian diệt khuẩn: 300m2
công nghệ khuếch tán tần số Radio(RFID)
Diệt khuẩn theo tiêu chuẩn NFT 72-281
Thiết lập nhớ cấu hình cho 10 phòng.
Mặc định thời gian chờ 30s để rời phòng
Thẻ từ quản lý dung tích làm việc còn lại
Có thể khử khuẩn trong môi trường có nhiệt độ cao
Tương thích với hoá chất phổ thông.

Danh mục: Brand: