Tay dao lưỡng cực không dính -Bipolar Silver

Kẹp cầm máu lưỡng cực Bipolar Forceps
Hãng SX: Bissinger – Đức
Silver nguyên khối