Showing all 2 results

Home » PerOxymed - Italia

Hãng Sản Xuất: PerOxymed Nước sản Xuất: Ý Model: VIRO CLEAN EASY 2 Thể tích phun tối đa: 4000m³ Đơn vị nhập khẩu: Y Tế Miền Đông

Máy phun sương khử khuẩn phòng mổ Hãng Sản Xuất: PerOxymed Nước sản Xuất: Ý Model: VIRO CLEAN EASY Thể tích phun tối đa: 2000m³ Đơn vị nhập khẩu: Y Tế Miền Đông