Home » Products » Bàn mổ thuỷ lực đa năng

Bàn mổ thuỷ lực đa năng

Bàn mổ điều khiển cơ đa năng
Model: SU-02
Xuất xứ: Polan