Home » Products » Gối kê định vị bệnh nhân GelCool+Foam

Gối kê định vị bệnh nhân GelCool+Foam

Xuất xứ: Korea
Gối kê định vị bệnh nhân
CÔNG NGHỆ GEL + Foam
CHỊU ÁP LỰC CAO & BẢO VỆ DA
ĐÀN HỒI TỐT/ KHÁNG NHIỆT
CÁCH ĐIỆN & ĐỘ BỀN TUYỆT ĐỐI
Bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn