Showing all 4 results

Home » Bàn Phẫu Thuật - Bàn Sản Khoa » Bàn Sản Phụ Khoa

Ghế sản phụ khoa - Tiết niệu Model: Ivy Xuất xứ: Ý

Ghế sản phụ khoa - Tiết niệu Model: Francy Xuất xứ: Ý

Bàn Sản Phụ Khoa Đa Năng - Cơ Model: LM-01.5 Xuất xứ: POLAN

Bàn Sản Phụ Khoa Đa Năng - Điện Model: LM-01.4 Xuất xứ: POLAN