Home » Products » Bàn sản phụ khoa đa năng – Điều khiển cơ

Bàn sản phụ khoa đa năng – Điều khiển cơ

Bàn Sản Phụ Khoa Đa Năng – Cơ
Model: LM-01.5
Xuất xứ: POLAN