Showing 1–12 of 19 results

Home » Bàn Phẫu Thuật - Bàn Sản Khoa

Ghế Khám Lấy Máu Đa Năng Model: FRANCY Xuất xứ: Ý

Ghế Khám Lấy Máu Đa Năng Model: Lory Xuất xứ: Ý

Ghế Khám Lấy Máu Đa Năng Model: Marry Xuất xứ: Ý

Ghế sản phụ khoa - Tiết niệu Model: Expedia Xuất xứ: Ý

Ghế sản phụ khoa - Tiết niệu Model: Ivy Xuất xứ: Ý

Ghế sản phụ khoa - Tiết niệu Model: Francy Xuất xứ: Ý

Trolley- Xe đẩy chuyển bệnh Model: WP-02 Xuất xứ: Polan

Bàn Sản Phụ Khoa Đa Năng - Cơ Model: LM-01.5 Xuất xứ: POLAN

Bàn Sản Phụ Khoa Đa Năng - Điện Model: LM-01.4 Xuất xứ: POLAN

Bàn mổ điều khiển cơ đa năng Model: SZ-01 Xuất xứ: Polan

Bàn mổ điều khiển cơ đa năng Model: SU-02 Xuất xứ: Polan

Bàn mổ điều khiển điện đa năng Model: SU-14 Xuất xứ: Polan