Showing all 4 results

Home » Máy Bơm Tiêm Điện - Truyền Dịch Tự Động » Máy bơm tiêm điện - truyền dịch tự động

Model: S300 PCEA Chuyên sâu: S300PCA/PCEA Hãng: MEDIMA - Ba Lan Bơm tiêm giảm đau PCA / PCEA

Model: DS102/104/106/108 ; DS202/204/206/208 ; DS302/304/306/308 Hãng: MEDIMA - Ba Lan Cho phép các máy bơm tự động kết nối nhanh chóng và dễ dàng với hệ thống chính và các cổng giao tiếp mà không cần sử dụng thêm các cáp nối khác Các model có sẵn có thể chứa 2,4,6 hoặc 8 máy bơm tiêm hoặc máy truyền dịch. Có khả năng mở rộng các bộ kết nối nhỏ hơn với các module bổ sung

Model: P100, P200, P300 Seri Chuyên sâu: P300 (PCA/PCEA, TCI/TIVA) Hãng: MEDIMA - Ba Lan Màn hình màu lớn cảm ứng chạm kết hợp phím cứng công nghệ Đáp ứng vượt trội các tiêu chuẩn an toàn Chế độ truyền dịch liên tục Khởi truyền nhanh chóng

Model: S100, S200, S300 Seri Chuyên sâu: S300PCA/PCEA, TCI/TIVA Hãng: MEDIMA - Ba Lan Màn hình màu lớn cảm ứng chạm kết hợp phím cứng công nghệ Đáp ứng vượt trội các tiêu chuẩn an toàn Chế độ truyền dịch liên tục Tự động nhận bơm tiêm đa nhiệm nhỏ nhất 2ml