Home » Products » Máy đo điện tim 12 kênh Mediblu-Mỹ

Máy đo điện tim 12 kênh Mediblu-Mỹ

Máy điện tim 12 kênh
Hãng: Mediblu
Xuất xứ: Mỹ
Model: ME12P