Showing the single result

Home » Model MO1 - Mediblu/ Mỹ

Xuất xứ: Mediblu / Mỹ Model: MO1 Theo dõi nồng độ bão hoà oxy trong máu SpO2/PR Miền Đông phân phối chính thức.