Home » Products » Máy đo SpO2 cầm tay – theo dõi bão hoà oxy trong máu

Máy đo SpO2 cầm tay – theo dõi bão hoà oxy trong máu

Xuất xứ: Mediblu / Mỹ
Model: MO1
Theo dõi nồng độ bão hoà oxy trong máu SpO2/PR
Miền Đông phân phối chính thức.