Home » Products » Chăn sưởi ấm bệnh nhân sợi bán dẫn – Sơ sinh

Chăn sưởi ấm bệnh nhân sợi bán dẫn – Sơ sinh

Hãng Sản Xuất: Augustine
Xuất xứ: Mỹ
Chăn và đệm sưởi ấm và kiểm soát thân nhiệt chỉ huy dành cho trẻ em