Home » Products » Máy sưởi ấm thân nhiệt chỉ huy – đơn kênh

Máy sưởi ấm thân nhiệt chỉ huy – đơn kênh

Máy sưởi ấm thân nhiệt chỉ huy Hotdog
Hãng sản xuất: Augustine
Xuất xứ: Mỹ
Model: Hotdog
Mã hàng: WC71