Home » Products » Máy truyền dịch tự động

Máy truyền dịch tự động

Model: P100, P200, P300 Seri
Chuyên sâu: P300 (PCA/PCEA, TCI/TIVA)
Hãng: MEDIMA – Ba Lan
Màn hình màu lớn cảm ứng chạm kết hợp phím cứng công nghệ
Đáp ứng vượt trội các tiêu chuẩn an toàn
Chế độ truyền dịch liên tục
Khởi truyền nhanh chóng