Home » Products » Docking

Docking

Model: DS102/104/106/108 ; DS202/204/206/208 ; DS302/304/306/308

Hãng: MEDIMA – Ba Lan

Cho phép các máy bơm tự động kết nối nhanh chóng và dễ dàng với hệ thống chính và các cổng giao tiếp mà không cần sử dụng thêm các cáp nối khác

Các model có sẵn có thể chứa 2,4,6 hoặc 8 máy bơm tiêm hoặc máy truyền dịch. Có khả năng mở rộng các bộ kết nối nhỏ hơn với các module bổ sung