Home » Products » Bơm tiêm điện tự động

Bơm tiêm điện tự động

Model: S100, S200, S300 Seri
Chuyên sâu: S300PCA/PCEA, TCI/TIVA
Hãng: MEDIMA – Ba Lan
Màn hình màu lớn cảm ứng chạm kết hợp phím cứng công nghệ
Đáp ứng vượt trội các tiêu chuẩn an toàn
Chế độ truyền dịch liên tục
Tự động nhận bơm tiêm đa nhiệm nhỏ nhất 2ml