Home » Products » Máy cắt đốt điện cao tần – Nội soi tiêu hoá Gastro

Máy cắt đốt điện cao tần – Nội soi tiêu hoá Gastro

Model: ARC 250 – Gastro Cut
Hãng SX: Bowa/ Đức