Home » Products » Tay dao lưỡng cực không dính -Bipolar Titanium

Tay dao lưỡng cực không dính -Bipolar Titanium

Kẹp cầm máu lưỡng cực Bipolar Forceps
Hãng SX: Bissinger – Đức
Titanium nguyên khối