Home » Products » Máy cắt đốt điện Argon Plasma – Chuyên dùng Tai Mũi Họng

Máy cắt đốt điện Argon Plasma – Chuyên dùng Tai Mũi Họng

Model: ARC 303
Hãng: BOWA /ĐỨC