Home » Products » Máy phun sương khử khuẩn không khí – bề mặt

Máy phun sương khử khuẩn không khí – bề mặt

Model: Biospray
Hãng SX: Macro teknik
Nước Sx: Turkey
Sử dụng được tất cả các loại dung dịch