Showing all 3 results

Home » Bipolar Forceps - Bissinger - Đức

Tay dao cầm máu lưỡng cực Bipolar Forceps Hãng SX: Bissinger - Đức Titanium nguyên khối

Kẹp cầm máu lưỡng cực Bipolar Forceps Hãng SX: Bissinger - Đức Titanium nguyên khối

Kẹp Bipolar lưỡng cực chống dính - Bạc nguyên khối Hãng SX: Bissinger - Đức Silver nguyên khối