Home » Products » Tay dao lưỡng cực chống dính -Bipolar Forceps

Tay dao lưỡng cực chống dính -Bipolar Forceps

Tay dao cầm máu lưỡng cực Bipolar Forceps
Hãng SX: Bissinger – Đức
Titanium nguyên khối