Home » Products » Kẹp lưỡng cực không dính -Bipolar Silver

Kẹp lưỡng cực không dính -Bipolar Silver

Kẹp Bipolar lưỡng cực chống dính – Bạc nguyên khối
Hãng SX: Bissinger – Đức
Silver nguyên khối