Home » Products » Bàn mổ điện- Cao cấp

Bàn mổ điện- Cao cấp

Bàn Mổ Điều Khiển Điện + Chụp C-arm
Model: SU-03
Xuất xứ: Polan