Home » Products » Bàn mổ điện chụp C-arm

Bàn mổ điện chụp C-arm

Bàn mổ điện cao cấp chụp C-arm
Model: Hiperion
Xuất xứ: Polan