Home » Products » Bàn mổ cơ đa năng

Bàn mổ cơ đa năng

Bàn mổ điều khiển cơ đa năng
Model: SZ-01
Xuất xứ: Polan