Home » Products » Bàn mổ điện đa năng

Bàn mổ điện đa năng

Bàn mổ điều khiển điện đa năng
Model: SU-14
Xuất xứ: Polan