Trolley- Xe đẩy chuyển bệnh

Trolley- Xe đẩy chuyển bệnh
Model: WP-02
Xuất xứ: Polan