Home » Products » Bộ đặt nội khí quản có Camera – Lưỡi dùng 1 lần

Bộ đặt nội khí quản có Camera – Lưỡi dùng 1 lần

Hãng Sản Xuất: Infinium

Nước SX : USA

Bảo hành 2 năm