Home » Products » Máy phun khử khuẩn y tế Ecospray

Máy phun khử khuẩn y tế Ecospray

Model: Biospray
Hãng SX: Macro teknik
Nước Sx: Turkey
Sử dụng được tất cả các loại dung dịch