Home » Products » Cáp nối dụng cụ dao cắt đốt đơn cực – Cable Bipolar

Cáp nối dụng cụ dao cắt đốt đơn cực – Cable Bipolar

Cáp nối dụng cụ cắt đốt điện lưỡng cực
Hãng sản xuất: Bowa
Xuất xứ: Đức