Home » Products » Tay dao mổ nội soi lưỡng cực Bipolar

Tay dao mổ nội soi lưỡng cực Bipolar

Tay dao mổ nội soi lưỡng cực Bipolar
Model: ERGO
Hãng: Bowa
Xuất xứ: Đức