Home » Products » Đầu điện cực cắt đốt nối dài monopolar

Đầu điện cực cắt đốt nối dài monopolar

Đầu nối dài điện cực cắt đốt monopolar
Hãng: Bowa
Xuất xứ: Đức