Home » Products » Máy Phun Sương Khử Khuẩn VIRO CLEAN

Máy Phun Sương Khử Khuẩn VIRO CLEAN

Máy phun sương khử khuẩn phòng mổ
Hãng Sản Xuất: PerOxymed
Nước sản Xuất: Ý
Model: VIRO CLEAN EASY
Thể tích phun tối đa: 2000m³
Đơn vị nhập khẩu: Y Tế Miền Đông