Home » Products » Máy Phun Sương Khử Khuẩn VIRO CLEAN 2

Máy Phun Sương Khử Khuẩn VIRO CLEAN 2

Hãng Sản Xuất: PerOxymed
Nước sản Xuất: Ý
Model: VIRO CLEAN EASY 2
Thể tích phun tối đa: 4000m³
Đơn vị nhập khẩu: Y Tế Miền Đông