Home » Products » Phụ kiện bàn phẫu thuật – đa kết nối

Phụ kiện bàn phẫu thuật – đa kết nối

Xuất xứ: Korea
Phụ kiện bàn phẫu thuật đa năng
Hỗ trợ chụp C-Arm
Dùng cho tất cả bàn phẫu thuật
Định vị cho các loại phẫu thuật
Bảo hành 3 năm theo tiêu chuẩn